Call now: 252-767-6166  
Oracle Training Oracle Support Development Oracle Apps

 
 Home
 E-mail Us
 Oracle Articles
New Oracle Articles


 Oracle Training
 Oracle Tips

 Oracle Forum
 Class Catalog


 Remote DBA
 Oracle Tuning
 Emergency 911
 RAC Support
 Apps Support
 Analysis
 Design
 Implementation
 Oracle Support


 SQL Tuning
 Security

 Oracle UNIX
 Oracle Linux
 Monitoring
 Remote s
upport
 Remote plans
 Remote
services
 Application Server

 Applications
 Oracle Forms
 Oracle Portal
 App Upgrades
 SQL Server
 Oracle Concepts
 Software Support

 Remote S
upport  
 Development  

 Implementation


 Consulting Staff
 Consulting Prices
 Help Wanted!

 


 Oracle Posters
 Oracle Books

 Oracle Scripts
 Ion
 Excel-DB  

Don Burleson Blog 


 

 

 


 

 

 
 

Oracle redo log sizing advisor (Dutch)

Oracle Database Tips by Donald BurlesonMay 19,  2015


Iedere DBA weet dat de grootte van de redo logs erg belangrijk is. Te klein en te veel log switches houden de LGRW, ARCH en DBWR achtergrond processen teveel bezig. Te groot en je riskeert het verlies van data tijdens instance crash.

Oracle 10g heeft een nieuwe advisor utility ge├»ntroduceerd die je de mogelijkheid biedt om aan te geven wat je optimale mean time to recovery (MTTR) , recovery interval moet zijn en gebruikt dit om een optimale redo log size aan te geven.  
In Oracle 10g wordt de fast_start_mttr_target parameter gebruikt.

Oracle beveelt het gebruik van de fast_start_mttr_target initialisatie parameter te gebruiken, om de duur van opstarten na een instance failure te controleren. Met 10g, kan de Oracle database nu het check-pointen zelf tunen om een goede recovery tijd te bereiken met een lage impact op normale verwerking. Je hoeft geen checkpoint gerelateerde parameters meer te zetten.

Deze methode verminderd de tijd voor cache recovery en maakt de recovery omraamd en voorspelbaar door het aantal dirty buffers en het aantal redo records dat gegenereerd wordt tussen de meest recente redo record en het laatste checkpoint te limiteren. Administrators speciferen een target(omraamd) tijd om de cache recovery fase van recovery met de fast_start_mttr_target initialisatie parameter, en Oracle past automatisch de incremental checkpoints aan zodat het target bereikt wordt.

Het target_mttr veld van v$instance_recovery bevat de daadwerkelijke MTTR target. Het estimated_mttr record van v$instance_recovery bevat de geschatte MTTR indien een crash gelijk zou voorkomen.

Bijvoorbeeld:
SQL> SELECT TARGET_MTTR, ESTIMATED_MTTR, CKPT_BLOCK_WRITES FROM V$INSTANCE_RECOVERY;
TARGET_MTTR ESTIMATED_MTTR CKPT_BLOCK_WRITES
----------- -------------- -----------------
     37       22      209187

Als je de fast_start_mttr_target op een niet nul waarde zet, en terwijl de MTTR advisory op ON staat, raadt Oracle aan om de volgende parameters te disabelen (op 0 zetten):

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT
LOG_CHECKPOINT_INTERVAL
FAST_START_IO_TARGET

Bovenop de informatie in v$instance_recovery over MTTR, hebben we ook een belangrijke kolom genaamd, optimal_logfile_size, en deze kunnen we altijd uitvragen. De waarde wordt weergegeven in MB en veranderd continu, gebaseerd op de DML load op je database:

SQL> SELECT OPTIMAL_LOGFILE_SIZE FROM V$INSTANCE_RECOVERY; 

OPTIMAL_LOGFILE_SIZE 
--------------------
256

Als je een relatief stabiele database hebt, kan je de aangegeven waarde gebruiken om je online redo log files te rebuilden naar deze waarde.

Het resizen van je  redo logs:

SQL> select * from v$log;

  GROUP#  THREAD# SEQUENCE#   BYTES  MEMBERS ARC STATUS      FIRST_CHANGE# FIRST_TI
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- ---------------- ------------- --------
     1     1    6746 524288000     2 NO CURRENT       113661220 14-07-08
     2     1    6744 524288000     2 YES INACTIVE       113638780 14-07-08
     3     1    6745 524288000     2 YES INACTIVE       113650438 14-07-08
SQL>select * from v$logfile;

  GROUP# STATUS TYPE  MEMBER                        
---------- ------- ------- ------------------------------------------------
     1     ONLINE +DGDB01/testdb/onlinelog/group_1.268.655983631     
     1     ONLINE +DGFRA01/testdb/onlinelog/group_1.263.655983651     
     2     ONLINE +DGDB01/testdb/onlinelog/group_2.267.655983429     
     2     ONLINE +DGFRA01/testdb/onlinelog/group_2.262.655983485     
     3     ONLINE +DGDB01/testdb/onlinelog/group_3.269.655983675     
     3     ONLINE +DGFRA01/testdb/onlinelog/group_3.264.655983695

 Hieronder de (mogelijke) werkwijze:
sql>alter database add logfile group 4 '+DGDB01' size 64M;
Switch de logs totdat de de groep die vergroot moet worden niet meer active is (select * from v$log;) en drop deze:
sql>alter system switch logfile;
sql>ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 1;
en tot slot een nieuwe toevoegen:
SQL> alter database add logfile group 1 ('+DGDB01','+DGDB01') size 1024m;


 

 

��  
 
 
Oracle Training at Sea
 
 
 
 
oracle dba poster
 

 
Follow us on Twitter 
 
Oracle performance tuning software 
 
Oracle Linux poster
 
 
 

 

Burleson is the American Team

Note: This Oracle documentation was created as a support and Oracle training reference for use by our DBA performance tuning consulting professionals.  Feel free to ask questions on our Oracle forum.

Verify experience! Anyone considering using the services of an Oracle support expert should independently investigate their credentials and experience, and not rely on advertisements and self-proclaimed expertise. All legitimate Oracle experts publish their Oracle qualifications.

Errata?  Oracle technology is changing and we strive to update our BC Oracle support information.  If you find an error or have a suggestion for improving our content, we would appreciate your feedback.  Just  e-mail:  

and include the URL for the page.


                    

Burleson Consulting

The Oracle of Database Support

Oracle Performance Tuning

Remote DBA Services


 

Copyright © 1996 -  2020

All rights reserved by Burleson

Oracle ® is the registered trademark of Oracle Corporation.